GİZEM FRİT YÖNETİCİLERİNE, KRİZ YÖNETİMİ VE ESASLARIYLA İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ.

Şirket içinde ve dışında doğabilecek bir kriz’in yönetimi ve esaslarıyla ilgili eğitimi, İz İletişim Genel Müdürü Nedim Özkan verdi.

Gizem Frit’in krizle ilgili yöneticileri, bir kuruluşu olağan işleyişinin dışına çıkartan, işleyişi kesintiye uğratan ya da önemli düzeyde olumsuz etkileyen, kısaca kuruluşun itibarını sarsan mevcut veya muhtemel durumların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bilgilendirildi.Eğitim sonrası bazı kriz senaryoların hazırlanıp,belirli zamanlarda şirket içinde uygulanmasının,çıkabilecek olası bir kriz için faydalı olacağı kararına varıldı.Gizem Frit Genel Müdürü ve Kriz Yönetimi Başkanı Veysi Küçük,alınan eğitimden memnun kaldıklarını söyledi. Eğitim toplantısı üç saat sürdü.

Gizem Frit'den Haberler