Gizem Seramik Frit A.Ş. olarak, faaliyet alanında iş süreçlerini yapılandırırken kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tüm çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevre ve İş Güvenliğine duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

Bu bilinçle hareket ettiğimiz temel ilkelerimiz;

  • Süreçlerimizde tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartları karşılar ve sürekli gözden geçiririz
  • Risk değerlendirme çalışmalarına proaktif yaklaşımla, olası iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevresel olayları önleyecek plan ve programlar oluşturarak risk düzeyini en aza indirmeyi hedefleriz,
  • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü her düzeyde katılım sağlayarak oluşturur ve sürdürülebilir  “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt ederiz,
  • Acil durumlar için hazırlıklı olur, olası acil durumda etkilerini en aza indirmek için gereken planlama ve uygulamaları gerçekleştiririz. Bu doğrultuda çalışanları bilinçlendirir ve eğitir, gerektiğinde yakın komşuları ve toplumu bilgilendiririz,
  • Üretimlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde, mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemlerle kullanırız. Atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indiririz
  • Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak için biyoçeşitliliğin ve eko sistemin kurulmasına katkı sağlarız.

Bu doğrultuda, gerek çalışanlarımız, gerekse tedarikçimizden müşterimize kadar tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapması için gereken işbirliğini sağlarız.

Gizem Frit'den Haberler