Gizem Seramik Frit San. A.Ş. olarak, tüm faaliyetlerimizde çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yaratmadan, bu konudaki çalışmalarımızı sürekli geliştirip, iyileştirerek gerçekleştirmek öncelikli hedefimizdir.

Çalışanlarımız, taşeron ve tedarikçilerimiz ile stajyer ve ziyaretçilerimizin çevre ve iş güvenliği bilinçlerini sürekli yüksek tutmak, işletmeye girişleri ile birlikte olası tehlikeler ve etkiler için bilgilendirilmelerini sağlamak hepimizin öncelikli görevidir.

Bu kapsamda, Çevre ve İş Güvenliği Politikamızın temel ilkeleri:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusundaki yasal gerekliliklere ve diğer şartlara uymak İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkileri ile olası kaza ve hastalık risklerine neden olan etken ve tehlikeleri tanımlayarak değerlendirmek, önleyici yaklaşımla kaynağında ortadan kaldırmak ve/veya etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmak, işletmek ve sürekli gözden geçirerek iyileştirmek.
   
 • Enerji ve doğal kaynakları mümkün olan en az tüketim oluşturacak yöntemle kullanmak, bunun için mümkün olan durumlarda yeni teknolojileri uygulamak.
   
 • Atıkları kontrol altında tutmak, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını, değerlendirilmesini ve uygun şekilde bertarafını sağlamak, atık miktarını azaltarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak, geri dönüşümlü malzeme kullanımına önem vermek.
   
 • Acil durumlar için hazırlıklı olmak, ortaya çıkmasını önlemek ve olası acil durumda etkilerini ve tehlikelerini en aza indirmek için gereken planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek, bu doğrultuda çalışanları bilinçlendirmek ve eğitmek, gerektiğinde yakın komşuları ve toplumu bilgilendirmek.
   
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre uygulamalarının sürekli iyileşmesini sağlayarak ilgili performans hedeflerini geliştirmek.
   
 • Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünleri üretmek için yeni teknolojileri kullanmak ve sürekli gelişimini sağlamak
 • İşletmede gerçekleşmesi muhtemel büyük endüstriyel kazaların önlenmesi amacı ile önleyici her türlü faaliyet için bütçe ayırmak, yönetim olarak politikaya riayet etmek ve performansın gelişmesine yönelik tüm çalışmaları yapmak


Bu doğrultuda, gerek çalışanlarımız, gerekse tedarikçimizden müşterimize kadar tüm paydaşlarımızın üzerine düşen görevleri tam ve eksiksiz yapması için gereken işbirliğini sağlayacağız

Gizem Frit'den Haberler